PELLET
PELLET

PELLET

07/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nó là một quả bóng golf. Pellet là một ngữ ưa dùng của mấy nhà văn bóng chầy từ 70 năm trước. Sau đấy nó được dùng để tả bất cứ quả bóng nhỏ, cứng nào trong các môn thể thao có tổ chức.

Viết bình luận

0906 020 783