PENDULUM TESTER
PENDULUM TESTER

PENDULUM TESTER

10/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

A portable device used to measure the Coefficient Of Restitution of a clubface.
The pendulum is raised a fixed angle so as to store a precise amount of potential energy.
When released, it will impact the clubface and immediately repel. The ultimate angle of rebound is converted (on a chart) to the corresponding C/O/R, allowing the testing authority to determine whether the club is in compliance with USGA specifications.
In the 2003 season, the dramatic rise in average driving distance on the PGA Tour has led some competitors to openly question the legality of some drivers being used in competition.
Though these clubs cosmetically appear to be identical to models officially approved for use, there is some skepticism as to whether the actual specimens in the bag have been "juiced" post-production.
Talk of using a pendulum tester at Tour events has made this simple device the latest media buzzword.

Thử nghiệm giao động
Một thiết bị cầm tay được sử dụng để đo Hệ số Tái tạo của mặt gậy golf.
Con lắc được nâng lên một góc cố định để lưu trữ một lượng năng lượng tiềm năng chính xác.
Khi được thả ra, nó sẽ tác động lên mặt gậy và ngay lập tức đẩy lùi. Góc cuối của sự phục hồi được chuyển đổi (trên biểu đồ) sang C / O / R tương ứng, cho phép cơ quan kiểm định xác định xem gậy golf có tuân thủ các quy định của USGA hay không.
Trong mùa giải 2003, sự gia tăng đáng kể khoảng cách trung bình của cú drive trên PGA Tour đã khiến một số đối thủ cạnh tranh công khai đặt câu hỏi về tính hợp pháp của một số trình gậy driver được sử dụng trong cuộc thi.
Mặc dù các gậy này có vẻ giống hệt với các mô hình chính thức được chấp nhận sử dụng nhưng vẫn có một số hoài nghi về việc liệu mẫu thực tế trong túi gậy đã được "làm nuột hơn" sau khi sản xuất.
Nói về việc sử dụng một máy kiểm tra vòng bi tại các sự kiện Tour đã làm cho thiết bị đơn giản này là thuật ngữ mới nhất của phương tiện truyền thông.

Viết bình luận

0906 020 783