PICK UP AFTER PAR - PIGEON - PIN
PICK UP AFTER PAR - PIGEON - PIN

PICK UP AFTER PAR - PIGEON - PIN

04/04/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

PICK UP AFTER PAR

Trong một trận đấu kiểu "best ball" hoặc "scramble" thường thấy quy tắc sau:
 (Best ball: Tất cả các thành viên của một đội đều hoàn thành hố của mình và điểm của ai tốt nhất được lấy làm điểm của đội)
(Scramble: Tất cả mọi người trong đội lần lượt đánh và đội trưởng sẽ chọn cú đánh của ai là tốt nhất để cả đội lại đánh tiếp từ vị trí đó cho đến khi hoàn thành hố),
"Nhặt bóng nếu đạt par"
Đó là để giúp duy trì tốc độ chơi.
Lấy ví dụ ở một hố par 3 khi các nhóm đấu kiểu best ball.
Mọi người đều tee off. Cú tee tốt nhất được chọn và đánh dấu. Những người khác đi lấy quả bóng của mình và gặp nhau ở nơi bóng rơi của cú đánh tốt nhất.
Bây giờ mỗi golfer (lần lượt) quất một cú. Và một lần nữa, kết quả tốt nhất được chọn và mọi người đều đi lấy bóng của mình và lại gặp nhau ở nơi có cú đánh tốt nhất.
Có lẽ giờ đội đang ở trên green, có thể không. Điều đó không mang lại khác biệt.
Bởi vì hố này có par 3, luật là tất cả mọi người trong đội có một cơ hội cuối cùng để kết thúc hố từ điểm rơi của cú đánh thứ hai tốt nhất.
Không cần biết kết quả ra sao, đội phải nhặt bóng họ và chuyển sang hố tiếp theo.
Nếu có ai đó hoàn thành hố, thì đội được ghi nhận par hố đó. Tuy nhiên, nếu không ai đưa bóng vào hố ở cú thứ 3, đội được cho mắc lỗi bogey và đó là tất cả.
Nói tóm lại, luật này có nghĩa là ở hố par 3 đội có 3 cơ hội để hoàn thành hố, nếu không họ sẽ được ghi nhận mắc lỗi bogey không cần đánh thêm và chơi tiếp.
Luật áp dụng cho hố par 4 một cách tương tự. Đội có 4 cơ hội để hoàn thành trước khi nhặt bóng lên và nhận bogey.
Cũng thế cho hố par 5.

PIGEON

Ai bị dán nhãn "pigeon" - "bồ câu" giống như dân ta gọi là "gà" vậy.
Một "pigeon" là một người rất sẵn sàng cá cược, nhưng lại rất dễ bị thua.
"Pigeon" là người (a) có một cái tôi to trò chơi của mình, hoặc (b) có thể dễ dàng bị thuyết phục chấp nhận ít cú đánh handicap hơn là đáng được nhận.

PIN

Mặc dù nó đề cập một cách kỹ thuật đến phần cứng giữ lá cờ đứng trên hố. Thuật ngữ này lại thực sự được để chỉ chính hố đó luôn.
Ví dụ, bạn có thể nghe thấy ai đó nói rằng cú đánh tiếp cận của Minh Trí đã rơi vào trong vòng 3 feet từ pin.
Pin cũng có thể đề cập đến cái que hình móng tay bằng chì mà đôi khi được dùng để thêm trọng lượng vào đầu đầu gậy thân bằng graphite.

Viết bình luận

0906 020 783