PITCH SHOT

PITCH SHOT

22/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Một cú đánh ngắn, bổng và chính xác bằng gậy wedge nhằm đưa bóng lên green với độ lăn nhỏ nhất.
Cú đánh được thực hiện bằng cách gạt gậy wedge dưới bóng, gây ra độ xoáy ngược nhất định. Quỹ đạo bóng được chọn sao cho khi bóng tiếp đất độ xoáy ngược là cho bóng đứng luôn.

Cây cối, bụi cỏ trên sân golf khiến cú pitch quan trọng vì 2 lý do:
1. Bóng bay qua cây
2. Cây cối chắn gió nên cú pitch khiến bóng ít bị ảnh hưởng bởi gió hơn.

Viết bình luận