SINGLES - BEST BALL - FOUR BALL - FOURSOMES
SINGLES - BEST BALL - FOUR BALL - FOURSOMES

SINGLES - BEST BALL - FOUR BALL - FOURSOMES

10/02/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

SINGLES

Singles là thể thức Match Play phổ biến nhất. Hai golfer đấu trực tiếp với nhau, từng hố một để xem vận động viên nào có thể giành được nhiều hố nhất trên sân 18 hố.

BEST BALL

Là một thể thức thi đấu theo đội. Thông thường giữa hai đội gồm hai golfer mỗi đội. Nhưng khi được dùng làm cơ sở cho một giải đấu công ty, có thể có nhiều đội gồm bốn người chơi mỗi đội.
Tất cả các golfer trong mỗi đội chơi mọi hố như bình thường. Nhưng điểm số cá nhân tốt nhất (trên mỗi hố) giữa các đồng đội được sử dụng làm điểm số cho cả đội.
Điểm của đội cho mỗi hố có thể được áp dụng trong Match Play hoặc Stroke Play để xác định đội thắng.
Giả sử có hai đội như sau:
Đội Xanh Cây có Judy và Rick
Đội Xanh Dương gồm Bud và Sissy
Ở hố đầu tiên, Judy đánh 3 gậy và Rick mất 4 gậy. Như thế, điểm của đội xanh là 3. Bud và Sissy đều mất 4 gậy, nên đội Xanh Dương được 4 trên hố đó.
Vậy, đội Xanh Cây thắng hố đầu.
Khi "best ball" được sử dụng trong một "ngày chơi golf" công ty, mỗi đội bao gồm các tay golf với sự pha trộn trình độ. Mỗi đội sẽ có một golfer chơi tốt, hai tay golf trung bình và một tay golf không giỏi. Handicap strokes không được dùng. Nhưng để làm cho cuộc thi trở nên thú vị và công bằng hơn, bạn nên sử dụng quy tắc sao cho không thành viên nào có thể đóng góp nhiều hơn năm điểm cho đội trong suốt vòng đấu. Theo cách này, golfer chơi tốt cũng chỉ có thể mang đội lên đến mức vừa phải và ngay cả những golfer tồi tệ nhất trong đội cũng phải có ảnh hưởng ít nhất ba hố trong trận đấu.

FOUR BALL

Một thể thức chơi match play. Hai người chơi từ một đội tranh đấu với hai người chơi khác. Cả bốn golfer chơi bóng của riêng mình suốt trận đấu.
Ở cuối mỗi hố, điểm số tốt nhất giữa hai người đội A được so với điểm số tốt nhất giữa hai người đội B để xác định đội nào thắng hố. Sau 18 hố, đội nào giành được nhiều hố hơn sẽ thắng.
Four Ball là một trong ba thể thức được sử dụng trong The Ryder Cup.

FOURSOMES

Là một thể thức match play.
Một đội gồm hai golfer đấu với một đội gồm hai golfer khác. Trong mỗi đội, các golfer đánh luân phiên nhau. Một tay golf trong mỗi đội sẽ luôn luôn tee off trên các hố được đánh số chẵn. Như thế, người kia sẽ luôn tee off trên các hố đánh số lẻ.

0906 020 783