SIX-SIX-SIX - SKANK - SKINS - SKIRT - SKULL
SIX-SIX-SIX - SKANK - SKINS - SKIRT - SKULL

SIX-SIX-SIX - SKANK - SKINS - SKIRT - SKULL

12/06/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

SIX-SIX-SIX
(Tiếng lóng địa phương)

Chúng tôi thường được yêu cầu giải thích cách chơi 6-6-6. Nhưng chúng tôi không thể nói gì khác hơn rằng đó là chơi đội. Đó là vì 6-6-6 không mô tả một định dạng ghi điểm cụ thể. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là sáu hố đầu tiên của một giải đấu sẽ được chơi bởi một bộ quy tắc. Sáu hố thứ hai sẽ được chơi bởi một bộ quy tắc khác. Và 6 hố cuối cùng sẽ được chơi bởi một bộ quy tắc thậm chí còn "khác" hơn!
Nhưng những quy tắc đó tùy thuộc vào người tổ chức sự kiện.
Hãy nghĩ theo cách này. Một trận 6-6-6 giống như nói có "ba chiếc kem ốc quế", mỗi muỗng kem cho một nón bánh quế có thể là hương vị bất kỳ trong cửa hàng và theo trình tự bất kỳ. Tất cả những gì bạn biết là sẽ có chính xác ba muỗng kem và không có hai muỗng nào cùng hương vị.
Vì vậy, Chocolate-Vanilla-Strawberry (AKA "Neopolitan") là một loại 6-6-6. Nhưng Pistachio-Cherry-Vanilla cũng là 6-6-6.
Giả sử YMCA điều hành một cuộc gây quỹ 6-6-6 trong đó sáu hố đầu tiên có thể là một cuộc Scramble, sau đó là sáu hố Best-Ball, cuối cùng là sáu hố Alternate Shot.
Cũng như là một buổi da ngoại công ty của IBM, 6-6-6 gồm sáu hố đầu tiên là Best-Ball, 6 tiếp theo là Florida Scramble, kết thúc với 6 hố Shambles.

SKANK
(Tiếng lóng địa phương)

Tiếng lóng gần đây được cô lại để chỉ một cú đánh khủng khiếp. Sau khi quất, quả bóng có lẽ bị bật lại độ vài chục yard trước khi dừng.

 SKINS 

Một trận đấu giữa hai đến năm người trong đó mỗi hố được thi đấu riêng lẻ. Một khoản cược (được gọi là "skin" - "da") được đặt trên mỗi hố. Skin được trao cho người chơi thắng ngay hố đó.
Nếu một hố chưa xác định ngay được ai thắng (ví dụ, hai hoặc nhiều golfer bị hòa với số điểm ròng tốt nhất trên hố) hố đó được cho là "halved" - "một nửa" và kết quả "carry" - "mang theo" như sau: Tiền cược cho hố đó được thêm vào tiền cược của hố tiếp theo.
Có hai biến thể chính của trò chơi skin: One Tie All Tie và Attrition (cũng còn gọi là "Elimination").

SKIRT

Mặt sau của một cây driver hoặc cây fairway wood.
Ngày nay, skirt thực tế không còn tồn tại. Nó được thay thế bằng một mặt hình sườn núi hoặc hình trứng.

SKULL (động từ)    

Đề cập đến một cú đánh bằng gậy iron mà lưỡi đầu gậy đã không hoàn toàn đi dưới bóng như nó đáng phải đi. Cạnh dưới của đầu gậy đập bóng cao hơn lưng chừng gây ra một quỹ đạo ít xoáy hoặc không xoáy tí nào.

Viết bình luận

0906 020 783