TEE OFF
TEE OFF

TEE OFF

27/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Ngữ này đề cập tới tiến trình bạn quất quả bóng tại tee. Nhất là khi bạn phát bóng tại tee của lỗ đầu tiên trong vòng đấu.

Viết bình luận

0906 020 783