TRANSITION IRONS - ABOUT HANDICAPS AND TRANSPORTABLE HANDICAP SYSTEM
TRANSITION IRONS - ABOUT HANDICAPS AND TRANSPORTABLE HANDICAP SYSTEM

TRANSITION IRONS - ABOUT HANDICAPS AND TRANSPORTABLE HANDICAP SYSTEM

07/08/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

TRANSITION IRONS

Đề cập tới những cây gậy iron có hình đầu gậy là một sự kết hợp của lưỡi sắt hoặc khoang lưng điển hình với các đặc điểm của một cây driver hành củ hoặc cây gậy gỗ fairway.
Hình vẽ là một bộ Cobra hybrid iron. Hãy chú ý rằng những cây iron dài trông rất giống gậy fairway wood, nhưng những cây iron ngắn lại giống gậy iron khoang lưng thông thường hơn.

ABOUT HANDICAPS AND TRANSPORTABLE HANDICAP SYSTEM

TRANSPORTABLE HANDICAP SYSTEM là hệ thống handicap ít tốn kém và dễ tiếp cận hơn so với hệ thống handicap được USGA sử dụng.
Công thức handicap chỉ xem xét hai mươi vòng golf gần đây nhất của bạn. Và, như minh họa ở đây, bạn đã "thả" một vòng 75 gậy trong số từ hai mươi vòng gần đây nhất và thêm một vòng 73 gậy bạn vừa quất xong.
Nhưng công thức handicap tính cả đến những khó khăn tương đối của mỗi sân golf bạn chơi. Hãy lưu ý rằng slope và rating của sân bạn đã chơi 21 vòng trước cao hơn slope và rating của sân bạn vừa mới chơi.
Điều này có nghĩa là 75 gậy bạn quất trên sân khó thực sự tốt hơn (theo công thức tính handicap) 73 gậy bạn quất trên sân dễ. Điều này được đo bằng "differential". Một differential thấp hơn nghĩa là một hiệu suất tốt hơn.
Vì vậy, trong trường hợp này, handicap của bạn đã tăng lên bởi vì bạn đã thay thế một differential "4.7" bằng "5.9".
Bạn cũng lưu ý rằng mặc dù công thức handicap không bao gồm bất cứ vòng đấu nào ngoài 20 vòng gần đây nhất của bạn, nó chỉ chọn 10 vòng đấu tốt nhất khi tính điểm chấp của bạn. Chúng được thể hiện bằng màu đỏ và là mười vòng có differential thấp nhất, không phải là mười vòng có điểm số thấp nhất.
Khi nói "điểm số", chúng tôi đề cập đến "Adjusted Gross" - "Điểm tổng đã điều chỉnh", là điểm số thô của vòng đấu sau khi áp dụng Equitable Stroke Control - Kiểm soát cú đánh công bằng.

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
Adjusted Gross 73 71 78 78 77 79 74 82 80 77 76 74 76 79 78 78 77 78 79 79 75
Course Rating 66.8 67.9 69.8 67.9 69.8 70.0 69.8 69.8 69.8 66.8 69.8 67.9 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 67.9 69.8
Course Slope 119 112 124 112 124 120 124 124 124 119 124 112 124 124 124 124 124 124 124 112 124
Differential 5. 9 3.1 7.5 10.2 6.6 8.5 3.8 11.1 9.3 9.7 5.6 6.2 5.6 7.5 7.5 7.5 6.6 7.5 8.4 11.2 4.7

"Sự khác biệt giữa 'chỉ số handicap' và 'handicap sân' là gì?"
"Điểm chấp sân" cũng còn gọi là handicap "Cụ thể theo sân". Nó biến đổi tùy theo sân golf và màu tee. Chỉ số Handicap thì không thay đổi bất kể bạn chơi ở đâu. Ở Canada, "chỉ số handicap" được gọi là "yếu tố handicap".
Dưới đây chỉ ra sự khác biệt:
Chỉ số handicap là một con số mô tả khả năng chơi tốt của bạn. Khái niệm quan trọng ở đây là một con số để mô tả bạn. Nó vẫn như thế, bất kể bạn chơi ở đâu. Nhưng nó thay đổi theo thời gian, vì trình độ của bạn thay đổi theo thời gian.
Điểm chấp của sân là một số khác. Nó mô tả bạn sẽ chơi thế nào từ một màu tee cụ thể trên một sân golf nhất định. Handicap sân là số gậy chấp bạn được hưởng khi chơi từ màu tee đó trên sân golf đó.
Handicap sân được tính bằng cách chèn Chỉ số handicap của bạn vào công thức cùng với giá trị slope của màu tee cụ thể bạn chơi.
Có lẽ một ví dụ sẽ làm rõ hơn sự khác biệt:
Giả sử Handicap tuần này của bạn là 21.5 và bạn muốn chơi từ tee khó nhất trên một sân rất khó. Handicap sân cho bạn có thể lên tới 24 sau khi tính toán. Điều đó có nghĩa là: Số gậy chấp bạn được hưởng từ tee đó trên sân đó là 24.
Nhưng nếu bạn quyết định chơi một sân dễ và từ tee dễ, thì chỉ số Handicap 21.5 của bạn chỉ có thể chuyển thành Handicap sân là 18. Vẫn là bạn, sân khác và tee khác, công cụ chuyển đổi cho bạn biết bạn chỉ được hưởng 18 điểm chấp.

• • •

Nếu bạn thuộc về một hiệp hội hoặc một câu lạc bộ tư nhân, thì bạn sẽ tự động nhận được một điểm chấp hoặc hệ số điểm chấp từ cơ quan đó.
Sau đó, để xem bạn có bao nhiêu gậy chấp vào một ngày nhất định trên một sân gôn cụ thể và màu tee nhất định, hãy đưa điểm chấp vào máy tính trực tuyến của sân đó cùng với con số slope trên tees rồi nhấp chuột!
Nếu máy tính chuyển đổi trực tuyến không dùng được trên sân đó, chỉ cần hỏi starter của sân. Họ sẽ có các bảng in sẵn được thiết kế riêng cho sân của họ để thực hiện chuyển đổi đơn giản cho dù bạn chơi tee nào đi nữa.
"Nếu tôi không thích lựa chọn đầu tiên của mình thì sao? Tôi có thể thay đổi hệ thống tính handicap không?"
Có! Bạn có thể làm thế bất cứ lúc nào và thường xuyên như bạn muốn. Không mất phí dịch vụ.
"Nếu tôi thay đổi hệ thống điểm chấp, khi nào thì thay đổi có hiệu lực?"
Trong khoảng 30 giây! Đó thời gian để tạo biểu đồ mới cho bạn. Những cái mới được tạo tự động ngay lập tức để bạn có thể thấy ngay tác động từ thay đổi của mình.
Và nếu bạn không thích kết quả .... Chỉ cần đổi lại!

Handicap cá nhân được sử dụng để tính số cú đánh chấp cho một vòng golf cụ thể như thế nào?
Mỗi golfer sẽ phải quy đổi handicap cá nhân hiện tại của mình thành Handicap Cụ thể theo Sân.
Golfer có Điểm chấp thấp nhất theo sân cụ thể sẽ không được nhận gậy nào cho vòng đấu và Điểm chấp cụ thể theo sân của họ trở thành "cơ sở" để tính toán số cú đánh chấp của các golfer còn lại.
Mỗi golfer trừ số gậy chấp "cơ sở" theo sân cụ thể để có số gậy chấp được nhận trong suốt vòng đấu.
Sử dụng số gậy chấp lần lượt tại các hố theo thứ tự in trên thẻ điểm, chọn các hố mà mỗi người chơi sẽ nhận thêm gậy chấp, bắt đầu với hố được xác định là handicap # 1 - hố khó nhất trên sân.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hiệu của handicap cá nhân với handicap theo sân vượt quá số hố trên sân?
Nếu handicap theo sân của Roger là 4 và handicap theo sân của Tom là 25, thì Tom nhận được 21 gậy từ Roger.
Nếu họ đang chơi trên một sân 18 hố, thì Tom sẽ nhận được ít nhất một cú đánh trên mỗi hố.
Còn  ba cú dư trong cả vòng đấu Tom được hưởng trên ba hố khó khăn nhất, được chỉ ra bởi các số thứ tự handicap 1 đến 3 như được in trên thẻ điểm.
Tóm lại, Tom sẽ được bớt hai cú đánh từ tổng thô của anh ấy ở mỗi một trong ba hố khó nhất trên sân. Sau đó anh ta sẽ được bớt một cú đánh ở mỗi một trong 15 hố còn lại.
Tại sao "Transportable Handicap System" - "Hệ Thống Handicap Vận Chuyển Được" không cho phép trộn các vòng chín hố với các vòng mười tám hố?
Tại sao tôi không thể chỉ cần tăng gấp đôi số điểm của mình cho vòng chín hố để có điểm vòng 18 hố?
Nó không phù hợp để trộn hoặc so sánh số handicap cho vòng 9 hố với vòng 18 hố (hay bất kỳ độ dài nào khác). Điều này tồn tại là bởi vì người chơi khó duy trì phong độ cao cho toàn bộ thời gian chơi một vòng 18 hố hơn là giai đoạn còn "nóng hổi" 9 hố đầu.
Do đó, "Hệ thống Handicap Vận chuyển được" chỉ có thể tính toán được với các vòng có cùng chiều dài. Handicap vận chuyển được sinh ra chỉ có thể chỉ được sử dụng cho các cuộc cạnh tranh trên các vòng có cùng độ dài với những vòng đưa vào tính toán.
Nếu bạn chơi cả trên sân 18 hố và sân 9 hố, bạn sẽ có cả "Handicap Vận chuyển được" 18 hố và "Handicap Vận chuyển được" 9 hố theo các luật của Hệ thống Handicap vận chuyển được.
Nếu tôi đã có Chỉ số Handicap chính thức của USGA ở nơi khác và tôi nhập con số đó vào StatMasters thì có áp dụng Equitable Stroke Control - Kiểm soát cú đánh công bằng cho vòng đấu mà tôi vừa chơi không?
Có. Nếu bạn nhập thủ công Handicap chính thức của USGA khi bạn nạp một thẻ điểm, StatMasters sẽ áp dụng "Equitable Stroke Control" để tính điểm chuẩn trong bản tóm tắt thẻ điểm của bạn và trên một số bảng xếp hạng. Hệ số Handicap RCGA cũng vậy.
Tuy nhiên, StatMasters không tính Chỉ số Handicap USGA Chính thức mới cho bạn bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp vì điểm của bạn không được đánh giá ngang hàng và StatMasters bị USGA cấm làm như vậy.

Viết bình luận

0906 020 783