ABOVE THE HOLE
ABOVE THE HOLE - Từ bên trên hố

ABOVE THE HOLE - Từ bên trên hố

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Trái nghĩa với "below the hole" và là một nơi nguy hiểm trên một green dốc! 
Nếu cú tiếp cận của bạn đặt bóng nằm "above the hole", nghĩa là bạn phải putt xuống dốc. Việc này không hay đâu. Kiểm soát khoảng cách sẽ rất khó đấy khi mà gia tốc bóng phụ thuộc vào trọng lực trên đường tới hố chứ không chỉ còn phụ thuộc vào lực đánh của bạn nữa.

Viết bình luận

0906 020 783