BELOW THE HOLE
BELOW THE HOLE

BELOW THE HOLE

06/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Điều này trái nghĩa với "ABOVE THE HOLE" và là vị trí tốt nhất trên mặt phẳng putting nghiêng. Nếu cú đánh tiếp cận của bạn đặt bóng tới vị trí "below the hole", điều đó nghĩa là cú putt của bạn sẽ lên ngược dốc. Điều đó tốt bởi vì kiểm soát khoảng cách ở điều kiện này dễ nhất khi bóng của bạn phải thắng trọng lực trên đường tới hố.

Viết bình luận

0906 020 783