ADJUSTED GROSS
ADJUSTED GROSS

ADJUSTED GROSS

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Điểm tổng thô của người chơi khi điều chỉnh (giảm) theo các luật của Equitable Stroke Control (Kiểm soát cú đánh công bằng) và / hoặc bất cứ điều kiện địa phương đặc biệt nào (khi được cơ quan giám sát chấp thuận).

Đuợc. Nghe vẻ ngượng mồm nhỉ. Nó có nghĩa gì vậy?

Có ba điểm số mà một người chơi golf có thể nói tới trong một vòng đấu golf nhất định:
• Tổng thô
• Tổng thô điều chỉnh
• Điểm net (là điểm chuẩn của người chơi)

Tổng thô chỉ đơn giản là tổng số gậy của người chơi trong vòng đấu, bao gồm bất cứ cú đánh phạt nào. Vì vậy, nếu Duyên quất 90 gậy trên 18 hố và cô ấy bị hai cú phạt, thì tổng thô của cô ấy sẽ là 92.
Để xem cô ấy đã đi xa khỏi sự cạnh tranh đến mức nào, cô ấy sẽ trừ số gậy handicap mà cô ấy được hưởng do độ khó của các tee mà cô ấy đã chơi. Giả sử cô ấy được 14 gậy chấp vào ngày hôm đó.
Duyên sẽ trừ 14 khỏi 92 còn 78, đó là Điểm Net của cô.
Cô sẽ so sánh Điểm Net của mình với Điểm Net của đối thủ để xác định ai đã thắng cuộc thi này (giả sử đó là trò stroke play - so gậy).
Vậy "Adjusted Gross" - "Tổng điều chỉnh" là gì?
Đó là Tổng điểm của Duyên được điều chỉnh bởi một quá trình được gọi là Equitable Stroke Control - Kiểm soát cú đánh công bằng. Điều này được thực hiện trước khi tính toán điểm chấp mới - handicap mới của cô ấy.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng "Adjusted Gross"  - "Tổng điều chỉnh" chỉ có nghĩa khi tính toán điểm chấp cập nhật nhất của Duyên. Adjusted Gross không bao giờ được dùng để xác định ai thắng một cuộc thi cụ thể.

Viết bình luận

0906 020 783