AGGREGATE
AGGREGATE

AGGREGATE

12/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nghĩa 1: Đề cập đến những viên sỏi nhỏ hoặc hạt vật chất nhỏ hơn lẫn trong đất. Đất bao gồm hỗn hợp các thành phần hữu cơ và vô cơ (khoáng chất). Aggregate là thành phần vô cơ.
Nghĩa 2: Một biến thể của trò "Stableford" nơi hai đội, mỗi đội hai golfer kéo điểm Stableford tương ứng của họ với nhau để tạo thành một đội aggregate điểm số Stableford.

Viết bình luận

0906 020 783