AMERICAN FOURSOMES cũng gọi là AMERICAN GREENSOMES

AMERICAN FOURSOMES cũng gọi là AMERICAN GREENSOMES

17/06/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

American Foursomes đôi khi gọi là "American Greensomes" là một cái tên khác của game "Pinehurst" - một biến thể của "Chapman" , dùng ở ngoài Bắc Mỹ.
Đó là game kết hợp 2 đội, mỗi đội 2 người. Tại mỗi hố, cả 4 người đều đánh tee off và mỗi người đều đánh gậy thứ 2.
Sau đó họ chuyển sang chơi theo nhóm. Mỗi nhóm bàn xem đánh tiếp từ vị trí quả bóng của người nào trong nhóm thì có lợi nhất. Họ sẽ nhặt quả bóng không được chọn vị trí để đánh từ vị trí được chọn và cứ thay phiên đánh đến xuống hố.
Cuộc thi có thể là chơi theo trận hoặc tranh huy trương.