BEACH
BEACH

BEACH

05/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này nghĩa đen là bãi biển, nói lóng của sand trap - bẫy cát. Nếu Trang thấy bóng của Hưng rơi vào bẫy cát, cô ấy có thể nói đùa "Hưng, you're on the beach!"

Viết bình luận

0906 020 783