CLOSEST TO THE PIN
CLOSEST TO THE PIN

CLOSEST TO THE PIN

27/09/2017   |   Đăng bởi Dzung Nguyen

Đó là kiểu thi đặc biệt dành cho hố par 3. Golfer nào có cú tee shot đến gần hố nhất thì được giải Closest-to-the-pin. Tuy thế muốn đạt giải thì bóng phải nằm trên green (chứ không phải cứ gần hố hơn những người khác là ăn giải đâu.)
Closest-to-the-pin điển hình chỉ dành cho các giải đấu không chính thức ví dụ như giải gây quỹ, giải công ty... Điển hình là 2 hố par 3 sẽ được thiết kế cho giải, 1 cái ở chiều đi và cái kia cho chiều về.
Closest-to-the-pin thường đi kèm với thách thức đánh bóng đi xa nhất Longest Ball và / hoặc giải cú drive chính xác nhất Most-Accurate Drive.
Một cái cọc đặc biệt được dùng để đánh dấu điểm tới của mỗi cú đánh, xem cú nào đến gần hố nhất. Nhiều lúc nó được gọi là một cái đánh dấu độ gần.
Người ta vẫn viết tắt "Closest To The Pin" là "KP" vì sao thì chúng tôi cũng chưa biết nhưng chúng tôi đã thấy người Mỹ viết Close là Klose.

Viết bình luận

0906 020 783