CONTOUR

CONTOUR

06/10/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Contours đơn giản là những đường cong, chúng hoặc là chỗ lõm hoặc chỗ lồi hoặc chỗ uốn cong hay kết hợp cả mấy thứ ấy. Đó là cách ưa thích để nói rằng sân cỏ không bằng phẳng giữa điểm bóng đứng hiện tại tới hố golf. Các nhà bình luận gợi ý rằng golf thủ sẽ phải đánh một gậy nhiều loft chứ không phải là một "bump and run" đưa được bóng lên green một cách an toàn.