BUMP AND RUN
BUMP AND RUN

BUMP AND RUN

24/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là một kiểu đánh bóng tiếp cận có quỹ đạo thấp, nơi bóng tiếp đất được cố ý ở ngay sát green như vậy nó sẽ nảy hoặc lăn lên green.
Kiểu đánh này thường được sử dụng ở Texas hay hard pan trên fairway của Anh, những cú đánh này được sử dụng thay cho pitch lob để kiểm soát bóng tốt hơn dưới điều kiện gió.
Tuy nhiên, bump-and-run không đáng tin cậy trong điều kiện ẩm ướt hay trên nền đất mềm hoặc khi có bẫy hoặc cỏ dài mọc đầy phía trước green.

Viết bình luận

0906 020 783