BUMP AND RUN

BUMP AND RUN

24/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là một kiểu đánh bóng tiếp cận quỹ đạo thấp nơi bóng được cố ý làm cho tiếp đất luôn lên green như vậy nó sẽ nảy hoặc lăn lên green.
Kiểu đánh này thường được sử dụng trên các tuyến fairway cứng của Texas, những cú đánh này được sử dụng khi không đánh trên sân để kiểm soát bóng tốt hơn dưới điều kiện gió mạnh.
Tuy nhiên, bump-and-run không đáng tin cậy trong điều kiện ướt hoặc trên nền mềm hoặc khi có mối nguy hiểm hoặc cỏ dài mọc đầy phía trước green.