HXQ002 Vẽ Line Bóng - PGM Golf Ball Line Marker

Mã sản phẩm:  HXQ00251F

Nhà sản xuất:  PGM

95.000₫ 99.400₫Tên sản phẩm: Dụng cụ vẽ Line, vẽ mũi tên, trang trí bóng - PGM HXQ002;
Mã sản phẩm: HXQ002;


Mô tả: Dụng cụ vẽ hướng trên bóng cho phép bạn dễ dàng kẻ một đường tròn trên quả bóng golf, giúp bạn hình dung tốt về hướng bóng đến khi tập trung vào quả bóng cho cú swing bóng trên tee của mình, hoàn hảo cho cú gạt bóng trên green.  

 

090 602 0783