SCHEID
SCHEID

SCHEID

19/05/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là một biến thể của Callaway Handicapping. Như trong Callaway, một cuộc thi Scheid là cuộc chơi stroke play - tính gậy. Không có gì lạ về điểm số.
Điểm khác biệt giữa Callaway hoặc Scheid với một sự kiện đọ gậy thông thường là cách tính toán điểm chấp.
Trong một cuộc thi đọ gậy thông thường, điểm chấp được tính từ handicap chính thức của mỗi đối thủ. Ở Hoa Kỳ, đó là chỉ số điểm chấp USGA. Ở Canada thì theo GC. Nhưng nếu một số đông các golfer không có handicap chính thức bởi vì họ không thuộc về một hiệp hội golf hoặc câu lạc bộ tư nhân được duyệt thì sao?
Đây là điều mà nhiều nhà khai thác sự kiện phải đối mặt khi tổ chức các sự kiện từ thiện, các lợi ích khác và gây quỹ. Việc thi đấu trong chuyến đi dã ngoại của công ty cũng chịu những thách thức này.
Tiếp nhận Callaway và Scheid.

Trái với niềm tin phổ biến, Lionel Callaway đã không tạo ra "Hệ thống Handicap Callaway" để giải quyết vấn đề được mô tả trên.

The problem Lionel was trying to solve was limited to his constituency at Pinehurst Country Club where he was the club pro back in the 1930s. That was before official handicaps were as ubiquitous as they are today. Tournaments at this private resort were generally limited to scratch and bogey golfers. The common attribute is that these folks were all frequent golfers. Callaway's tournaments did not include novices or twice-a-year members. Yet, there were still a large number of competitors who lacked formal handicaps. So he invented the system we know today as "Callaway Handicapping" 

Vấn đề mà Lionel cố gắng giải quyết được giới hạn ở khu vực bầu cử của ông tại Pinehurst Country Club, một câu lạc bộ chuyên nghiệp vào những năm 1930. Đó là trước khi các handicap chính thức phổ biến như ngày nay. Các giải đấu tại khu nghỉ mát tư nhân này nói chung được giới hạn cho các scratch golfer và bogey golfer. Thuộc tính chung là những người này đều chơi golf thường xuyên. Các giải đấu của Callaway không bao gồm các thành viên mới hoặc chơi đôi lần một năm. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn các đối thủ cạnh tranh thiếu handicap chính thức. Vì vậy, ông đã phát minh ra hệ thống mà chúng ta biết ngày nay là "Callaway Handicaping".

That hasn't prevented enterprising individuals from manually extending Callaway's table to include duffers and hackers. Anybody who studies the Callaway chart notices a pattern which lends itself to extrapolation. The problem is that these extensions do not adequately compensate for the needs of the very-high handicapper. This is why Lionel Callaway limited his system to a gross total of 105. He never envisioned his constituency would ever shoot such lofty scores. Yet, at fundraisers and company functions across North America, a large fraction of the field will exceed 105 gross even with double-par pickup rules in effect. 

Điều đó không ngăn cản các doanh nghiệp đơn lẻ mở rộng bảng Callaway để bao gồm duffers (chơi kém và đần) và hackers (chơi kém mà lanh). Bất kỳ ai nghiên cứu biểu đồ Callaway đều chú ý đến một mô hình tự cho phép ngoại suy. Vấn đề là những phần mở rộng này không bù đắp được cho nhu cầu của người có handicap rất cao. Đây là lý do tại sao Lionel Callaway giới hạn hệ thống của ông tới điểm tổng thô là 105. Ông không bao giờ hình dung được các cử tri của ông sẽ quất đến lắm gậy như vậy cả. Tuy nhiên, tại các chương trình gây quỹ và các hoạt động công ty trên khắp Bắc Mỹ, một phần lớn các golfer sẽ vượt 105 gậy tổng, thậm chí là double-par cũng chơi.

Về Dr. Fran Scheid.

Nếu tên của ông nghe quen thuộc thì đó là vì ông đồng sáng chế (cùng với Dean Knuth) ra hệ thống handicap USGA / GC Slope / Rating hiện đang dùng từ giữa những năm 1980. Vì vậy, thông tin về ông cũng rõ như của Callaway, nếu không tốt hơn.
Scheid thấy rằng hệ thống Callway đã bị áp dụng sai trong các tình huống mà nó không bao giờ nhắm tới. Vì vậy, ông đã làm lại hệ thống Callaway sao cho công thức mới sẽ mang đến cho những handicaper cao nhất một cơ hội công bằng để cạnh tranh với những đối thủ tốt nhất. Điều đó nói rằng, bất cứ khi nào có thể, một giải đấu lớn nên được chia thành các nhóm thi đấu nhỏ hơn gồm những người chơi có trình độ gần như ngang nhau ngay cả khi bạn chọn sử dụng biến thể Scheid của Callaway.

Tóm tắt:

Bảng Scheid phù hợp hơn với bộ phận các đối thủ cạnh tranh quất tầm hơn trăm. Đó là các nhà gây quỹ và những người chơi trong các chuyến dã ngoại của công ty. Callaway phù hợp hơn với bộ phận những tay golf quất tệ nhất cũng chỉ tầm 90. Trớ trêu thay, các câu lạc bộ tư nhân giờ đây vẫn duy trì điểm chấp USGA / RCGA của riêng họ, khiến cho Callaway thực sự lỗi thời!

Mởi bạn xem mục Callaway Handicapping để biết thêm về cách phương thức này hoạt động.

Sự thay đổi Scheid của Callaway Handicap
Bảng này áp dụng cho Par 72

Điểm thô đã điều chỉnh Handicap
- 74 75 76 - - nửa hố tệ nhất
- 77 78 79 - - hố tệ nhất
- 80 81 82 83 - 1.5 hố tệ nhất
- 84 85 86 87 - 2 hố tệ nhất
- 88 89 90 91 - 2.5 hố tệ nhất
- 92 93 94 95 - 3 hố tệ nhất
- 96 97 98 99 - 3.5 hố tệ nhất
- 100 101 102 103 104 4 hố tệ nhất
- 105 106 107 108 109 4.5 hố tệ nhất
- 110 111 112 113 114 5 hố tệ nhất
115 116 117 118 119 120 5.5 hố tệ nhất
121 122 123 124 125 126 6 hố tệ nhất
127 128 129 130 131 132 6.5 hố tệ nhất
133 134 135 136 137 138 7 hố tệ nhất
139 140 141 142 143 144 7.5 hố tệ nhất
145 146 147 148 149 150 8 hố tệ nhất
-3 -2 -1 0 +1 +2 Handicap điều chỉnh

 

Viết bình luận

0906 020 783