STAKES - STANCE - STANDARD BORE - STANDARD SCRATCH SCORE (SSS)
STAKES - STANCE - STANDARD BORE - STANDARD SCRATCH SCORE (SSS)

STAKES - STANCE - STANDARD BORE - STANDARD SCRATCH SCORE (SSS)

28/06/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

STAKES

Golf thì hay có cá cược. "Stakes" là tổng số tiền bạn giành được khi thắng. Số tiền cược thường được biểu thị như là bạn phải mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi hố.

STANCE 

Nghĩa thứ nhất: 

Tư thế giả định mà một golfer thực hiện khi vào bóng.
Mời bạn xem "open stance", "closed stance" và Building a Stance

Nghĩa thứ hai: 

Cùng với vị trí bóng nằm, nó là một mô tả về việc một golfer sẽ đánh bóng dễ dàng thế nào.
Trong khi vị trí bóng nằm mô tả nơi bóng liên quan đến mặt đất, stance là cách xem nơi bóng nằm liên quan đến bàn chân người đánh,
Một quả bóng rơi trên sườn dốc cho thấy một stance khó khăn mà golfer phải bù lại bằng cách thay đổi cú swing thông thường của mình.
Ví dụ, nếu không sửa đổi cú swing, một golfer sẽ dễ đánh hook quả bóng khi (vào bóng) bóng nằm cao hơn chân họ.
Tương tự như vậy, golfer sẽ có xu hướng đánh slice bóng nếu bàn chân họ ở trên bóng khi vào bóng.

STANDARD BORE

Đề cập đến độ sâu của thân gậy golf đi vào đầu gậy.
Có ba độ sâu phổ biến:
Standard Bore -  Độ sâu chuẩn: Trục thân gậy xuyên qua hosel không quá một inch.
Through Bore - Độ xuyên thấu: Trục thân gậy xuyên qua hosel và tiếp tục đi tới đế đầu gậy đến mức mà đầu chóp phô ra mặt đáy nếu bạn giữ cây gậy lộn ngược.
Blind Bore - Xuyên mù: Trục xuyên qua hosel và tiếp tục qua đầu gậy, nhưng không thấy chóp ở trên đế đầu gậy.
Đây là một chức năng của thiết kế đầu gậy golf, không phải của trục thân gậy. Vì vậy, nếu bạn đang định thay thân gậy, hãy chắc chắn có trước một thân gậy thay thế phù hợp với hố khoan của đầu gậy và sau đó cắt nó cho thích hợp với độ sâu của hố khoan.

STANDARD SCRATCH SCORE (SSS)

Ở Bắc Mỹ, độ khó của một sân golf cụ thể được thể hiện bằng một cặp số, được gọi là "rating" và "slope". Trên thực tế, mỗi một bộ tees trên sân golf sẽ mang theo rating và slope của riêng nó rồi.
Nhưng ở quần đảo Anh, con số mô tả độ khó của một sân golf được gọi là "Standard Scratch Score" (SSS) - "Điểm vạch tiêu chuẩn" và luôn là một số nguyên có cùng giá trị với par đã cho hoặc số gậy phải đánh của một vài hố.
Giá trị SSS đi vào công thức chấp CONGU, được sử dụng ở Anh, Scotland, Ireland và xứ Wales.
CSS giống với SSS ngoại trừ CSS (Competitive Scratch Score) - (Điểm Vạch Cạnh tranh) được áp dụng khi sân golf được cấu hình cho một giải đấu chính thức. Trong những điều kiện này, tees sẽ khó hơn bình thường. SSS sẽ không phản ánh chính xác thách thức bổ sung này. Vì vậy, một con số thay thế (CSS) được sử dụng.
 

Viết bình luận

0906 020 783