WOLF
WOLF

WOLF

27/09/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bạn đừng lẫn trò này với trò ba người chơi tên là "Wolf Man" nhé.
Wolf "Lone Wolf" (Sói "Sói Cô đơn") là một trò chơi so hố thú vị, có thể được chơi trong một flight có bốn người, thường là giữa những golfer hay chơi với nhau. Nó liên quan đến sự tranh đua giữa các đội mà cách lập nhóm có thể thay đổi từ hố này tới hố kia. Cá nhân thu thập điểm trên đường đi và ai có nhiều điểm nhất ở cuối vòng thắng.
Thậm chí còn thú vị hơn khi các đội có thể là hai-đấu-hai hoặc một-đấu-ba trên bất cứ hố nào!
Đây là cách nó hoạt động:
Bình, Giang, Sương và Dung đến tee hố đầu tiên. Bình quất cú tee, nhìn bóng hạ cánh và tự thẩm cú đánh của mình. Bây giờ anh ra phải quyết định trước khi bất cứ ai đó quất tiếp.
Nếu Bình thích cú phát bóng của mình, anh ấy có thể chọn chơi "lone wolf" - "sói đơn độc" và thử nhân đôi điểm cược trên hố này. Cạnh tranh cho hố này trở thành một-đấu-ba. Nếu Bình không thích cú phát bóng đó, cạnh tranh sẽ trở thành hai-đấu-hai để có một điểm cho mỗi người và Bình phải chọn đồng đội của mình cho phần còn lại của hố đó.
Nếu Bình quyết định chơi "lone wolf"... 
Nghĩa là Bình sẽ cố gắng đánh bại điểm số tốt nhất của ba người kia trên hố này. Giang, Sương và Dung không nói gì về vấn đề này. Họ chơi bóng của riêng mình và điểm số tốt nhất của 3 người Giang, Sương và Dung được so sánh với điểm số của Bình khi hoàn thành hố.
Nếu Bình thắng tất cả mọi người, Bình nhận 6 điểm và Giang, Sương, Dung mỗi người mất 2 điểm. 
Nếu điểm của Bình kém điểm số cao nhất của bộ ba, thì Bình mất 6 điểm và Giang, Sương, Dung mỗi lần được 2 điểm.
Nếu điểm số của Bình hòa điểm số tốt nhất của bộ ba, không điểm nào được trao đổi cả. (Nhóm cũng có thể chọn mang điểm kết quả của hố hòa đến hố tiếp theo, như trong trong trò one-tie / all-tie skins).
Nếu Bình quyết định lập đội...
Anh đợi Sương quất bóng. Nếu Bình thích cú drive của Sương, anh ta có thể chọn hợp tác với Sương để chơi tiếp hố đó. Quyết định này phải được đưa ra trước khi Dung hoặc Giang tee off. Và các đội hiện đang chơi hai-đấu-hai kiểu best ball. Mỗi đấu thủ chơi bóng của mình và điểm số tốt nhất của đội này được so sánh với điểm số tốt nhất của đội kia. Nếu hòa thì bỏ qua. Đội thắng cho mỗi người chơi trong đội 1 điểm. Những người ở đội thua mất một điểm.
Nếu Bình từ chối hợp tác với Sương thì quyết định đó sẽ trở thành quyết định cuối cùng, bất kể Giang và Dung chơi thế nào. Bình sẽ chơi với Giang hoặc Dung.
Vì vậy, Giang quất cú tee. Bình phải quyết định liệu anh ta có hợp tác với Giang hay Dung chơi nốt hố này không. Bình phải đưa ra quyết định này trước khi Dung tee off.
Như thế, hố này được hoàn tất và điểm được trao như đã mô tả. Nhóm foursome bây giờ chuyển sang hố thứ hai.
Ở hố tiếp theo, Sương phải phát bóng trước.
Và bây giờ Sương sẽ quyết định xem cô ấy sẽ chơi hố này kiểu "lone wolf" hay kiểu hợp tác.
Trên tất cả các hố, mỗi golfer luân phiên có một lượt teeing off trước. Ví dụ:
Bình tee off hố đầu và hố thứ năm. Sương dẫn trước hố thứ hai và thứ sáu. Giang quất trước hố thứ ba và thứ bảy. Dung chơi hố thứ tư và thứ tám.
Ở hố thứ chín, người chơi có điểm thấp nhất (sau 8 hố) sẽ được phát bóng trước.
Chín hố về được chơi theo cùng trình tự. Một lần nữa, ở hố thứ mười tám, người chơi có số điểm ít nhất (sau 17 hố) được phát bóng trước.
Ở cuối vòng đấu, người chơi có nhiều điểm nhất thắng. Hoặc, họ có thể quyết định rằng bốn người chơi kiểu mỗi điểm ăn một đô la v.v.

Viết bình luận

0906 020 783