PUTTER - PUTTING GREEN - PUTT OUT - PUTTING CONTEST
PUTTER - PUTTING GREEN - PUTT OUT - PUTTING CONTEST

PUTTER - PUTTING GREEN - PUTT OUT - PUTTING CONTEST

22/04/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

PUTTER

Một cây gậy golf thân ngắn mục đích là làm bóng lăn với độ bổng tối thiểu. Hầu như chỉ sử dụng trên green, cây gậy golf được thiết kế để có những cú đánh chính xác trên trên bề mặt nhẵn khoảng 40 foot hoặc ít hơn.
Gậy putter thường là cây gậy golf ít tốn kém nhất trong túi của một golfer. Tuy nhiên, nó, cho đến nay, vẫn là cây gậy golf quan trọng nhất.

Hãy xem "Putt for dough" để hiểu tại sao.

PUTTING GREEN

Đề cập đến bề mặt putt, đó là khu vực có cỏ cắt tỉa cẩn thận xung quanh hố golf. Việc chăm sóc cẩn thận chi tiết bề mặt green nhằm sinh ra những động tác đẩy bóng tinh vi có thể.
Luật golf trở nên đặc biệt khi quả bóng rơi lên putting green.
75 năm trước
"Putting green" được định nghĩa là "khu vực bao quanh hố 20 yard".

PUTT OUT

Một khi mọi người đều đã lên green, golfer phải putt xa nhất sẽ đánh đầu tiên. Nếu quả putt này không đi xuống hố, golfer này có thể chọn đánh dấu bóng của mình, nhặt bóng lên chờ putt sau hoặc "putting out": tiếp tục putt cho xong.
Trừ trường hợp thực tế này không nhất trí giữa USGA, RCGA hoặc R & A. Hoặc là nó? Vui lòng xem thêm Continuous Putting Rule.

PUTTING CONTEST

Trong khi chắc chắn có những thứ như là "putting contests", việc sử dụng cụm từ này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh của một sự kiện truyền hình.
Khi bình luận viên nói rằng giải đấu như vậy là đã "bị sôi nhừ thành putting contest", điều đó có nghĩa là sau tất cả các cú drive, cú pitch, cú chip, bump-and-runs, iron shot, lay-up và sand-save (cứu bẫy cát) đã xảy ra trước đó, ít nhất hai golfer vẫn còn bị hòa ở hố cuối và tất cả đều có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc thi trên green này.
Bình luận viên ngụ ý rằng tất cả các cú đánh trước không thể xác định được người chiến thắng và kết quả cuối cùng sẽ được xác định bởi yếu tố quyết định nhất... cú putt.
Bạn có biết rằng 42% số cú đánh golf là putts?
Như thế hãy nói cho tôi biết lý do tại rất hiếm khi một golfer mang theo nhiều hơn một putter trong túi, sao không dùng một cây cho putt ngắn và một cây cho putt lag?! Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ mang theo 13 cây gậy khác cho 58% các cú đánh còn lại.

Viết bình luận

0906 020 783