THREESOME - THROUGH BORE - THROUGH LINE - THROUGH THE BREAK
THREESOME - THROUGH BORE - THROUGH LINE - THROUGH THE BREAK

THREESOME - THROUGH BORE - THROUGH LINE - THROUGH THE BREAK

26/07/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

THREESOME

Ba golfer nhóm lại với nhau để chơi người ta cũng gọi là một flight gồm 3 golfer.
Để biết thêm về các cách nhóm các golfer lại để cùng nhau chơi, mời bạn xem thêm fourseomes, fivesomes.

THROUGH BORE

Khi hố để cắm trục thân gậy xuyên qua đầu gậy, và nổi lên ở phía bên kia, mặt đáy đầu gậy ý, người ta gọi là through bore.
Kiểu này phổ biến với các mẫu gậy driver và iron dòng Big Bertha của Callaway. Bạn có thể thực sự thấy đầu chóp của trục thân gậy nếu bạn xoay ngược cây gây lên và nhìn vào đáy của nó.
Mời bạn xem thêm: Standard Bore, Blind Bore.

THROUGH LINE

"Through Line" là phần mở rộng của Line of the Putt đi khỏi hố.

Điều đó có nghĩa gì?
Bạn hãy vẽ một đường từ quả bóng trên green tới hố.
Vẽ đi bạn, tôi chờ.
Bây giờ mở rộng đường đó qua hố một vài feet. Đoạn kéo dài này được gọi là "The Through Line".
Có gì đáng kể không?
Người ta coi người đứng hoặc đi bộ trên The Through Line cũng như đứng hoặc đi bộ Line of the Putt là ý thức kém.
Tại sao vậy?
Lý do quan trọng nhất là việc đó làm nát cỏ hoặc nén đất dọc theo đường putt làm bóng lỡ hố và lăn xa hơn. Cả hai hậu quả sẽ làm cho tốc độ của quả bóng thay đổi không thể đoán trước được - cả putt đi lỡ và putt lại, vì Through Line thường trở thành The Putt Line của cú đánh sau cú putt lỡ mà. Tùy thuộc vào độ nén của mặt cỏ mà quỹ đạo của quả bóng trở nên khó hiểu.

THROUGH THE BREAK

Putting "through the break" có nghĩa là đánh bóng sao cho nó lăn mạnh theo một con lỗi quá thẳng khiến bóng chỉ dừng lại tại (hoặc vượt ra ngoài) một điểm lên dốc sau hố.
Nó có nghĩa là quả bóng đã tới (hoặc vượt qua) hố trước khi trọng lực lôi nó tạo nên đường cong mong đợi của quỹ đạo đúng đắn đưa bóng xuống hố.
Mời bạn xem Break.

Viết bình luận

0906 020 783