WELCOME PACKAGE
 WELCOME PACKAGE

 WELCOME PACKAGE

20/09/2018   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đối với các giải đấu lớn, thông thường người quản trị sự kiện có bố trí một khu vực tiếp đón để các đối thủ cạnh tranh "đăng nhập" trước khi tham dự cuộc thi. Khi các đối thủ cạnh tranh đến địa điểm, họ có thể nghe thấy một bài phát biểu xác định phương hướng (trong số các mẩu tin khác) cho họ biết chỗ đỗ xe và chỉ ra những địa điểm quan trọng trên cơ sở.
Cũng hay thấy tại một sự kiện sử dụng gói tài liệu giấy được gọi là "Welcome Package" - "Gói Chào Đón". Ngày nay, "Welcome Package" có thể bằng điện tử chứ không in trên giấy nữa.
Bất kể bằng phương tiện nào, một Welcome Package điển hình thường chứa tài liệu mà mỗi đối thủ cạnh tranh có thể đọc tại thời điểm tùy chọn, cho phép sự giáo huấn này được trì hoãn tới một thời điểm riêng tư mà suy nghĩ của họ có thể tập trung lại được. Thông thường, việc đến và đăng nhập bị gián đoạn bởi những cái bắt tay với những đối thủ khác mà bạn lâu chưa gặp, khiến Welcome Package trở nên bị sao nhãng.
Vậy có gì trong một Welcome Package?
Vâng, thường có giấy tờ xác định các nhà hàng địa phương, địa điểm tụ tập và những nới hấp dẫn khác. Cũng có thể có tài liệu hưỡng dẫn an toàn (chẳng hạn như nơi nào để báo cáo nếu phát hiện sét trong khi thi đấu) cũng như chương trình của các bữa ăn, lễ trao giải và thời gian đăng xuất.
Hầu như luôn luôn vậy, Welcome Package chứa thẻ điểm và thời gian bắt đầu chơi của người chơi đó cũng như một danh sách tất cả các đối thủ cạnh tranh và thời gian của họ.
Tuy nhiên, trong số tất cả các thứ nằm trong Welcome Package, có một tài liệu nổi bật quan trọng để tiến hành một cuộc thi công bằng. Đó là tài liệu mô tả các quy tắc của cuộc thi, bao gồm các đặc điểm kỹ thuật của bất kỳ phương pháp phá hòa nào. Trong một sự kiện Stableford, tài liệu cũng phải bao gồm các giá trị điểm cụ thể cho từng kết quả có thể, chẳng hạn như có bao nhiêu điểm Stableford được trao cho một birdie và liệu điểm Net hay điểm Gross đang được sử dụng. Tóm lại là, phải có một tài liệu (phân phối cho tất cả các đối thủ cạnh tranh trước khi bất kỳ ai bắt đầu chơi) mô tả mọi thứ về các phương pháp chấm điểm dùng trong sự kiện này.
Sẽ là quá muộn để cung cấp thông tin này cho người chơi khi đã kết thúc cuộc chơi. Điều đó sẽ tạo nên sự oán giận và va chạm khi một số người chơi nhất định biết rằng họ đã thua vì họ cố ý chơi một hố cụ thể với chiến thuật bảo thủ, không nhận ra rằng điểm số của họ trên hố đó sẽ ảnh hưởng lớn đến việc giành hay mất cúp.
Vấn đề ở đây là các quản trị viên sự kiện thành công nhất là những người hay giao tiếp với người chơi nhất trước khi nhóm foursome đầu tiên tee off. Không nên có bất ngờ về các quy tắc ứng xử trên sân, hay các phương pháp được dùng để đạt được danh sách người chiến thắng cuối cùng.
Ví dụ: Nếu đây là cuộc thi Callaway, người chơi cần phải biết trước khi chơi đây là Callaway chặt chẽ hay Callaway sửa đổi và cách chơi Shotgun Start có ảnh hưởng đến số hố sẽ hoàn tất được loại trừ khỏi cách tính Callaway Handicap hay không.
Nếu đấu thủ không quen với bố cục của sân golf, họ cần được thông báo về bất kỳ quy tắc cơ bản cụ thể nào của sân (chẳng hạn như hố nào hiện đang được sửa chữa) hoặc khi thời tiết bất lợi thời tiết nghĩa là khi đối thủ được chơi kiểu Clean and Place.
Có rất nhiều mẩu thông tin mà mỗi đối thủ cần biết trong suốt vòng đấu. Cách duy nhất để đảm bảo rằng tất cả các đối thủ cạnh tranh tận hưởng cùng một lợi thế là truyền đạt những vấn đề này cho tất cả mọi người trước khi thi đấu. Đó là mục đích của Welcome Package.

Viết bình luận

0906 020 783